Relaterad information. Miljömålet frisk luft Naturvårdsverket · Frisk luft på miljömålsportalen · Trafikverkets sida om luftkvalitet 

896

miljömålsportalen samt den nationella emissionsdatabasen. Basår för Uppföljning: Målet följs upp årligen med hjälp av uppgifter från miljömålsportalen.

Buller kan göra det svårt att uppfatta tal och medför irritation, sömnproblem och effekter på hjärt- och kärlsystemet. År 1998 utsattes drygt 2 miljoner personer för buller över riktvärdena utomhus vid sin bostad. Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålsrådet är namnet på två olika statliga svenska myndighetsplattformar. Den första inrättades 2002 och upphörde 2010. Den senaste inrättades i december 2014 och är fortfarande verksam.

  1. Högskoleingenjör datorspelsutveckling
  2. Usb datorhögtalare
  3. Konkurrens pa engelska
  4. Sveriges bästa sommar os
  5. Mystery shopper meaning
  6. Verksamhetsarkitektur kurs
  7. Tocksfors jobb
  8. Kläder jobbintervju man
  9. Ncc komplett

This environmental objective is to be achieved by economic policy  Läst 12 februari 2015. ^ ”Miljömål.se – den svenska miljömålsportalen”. www. miljomal.se. http://www.miljomal.se/. Läst 3 mars 2015.

12 september, 2016 av Åsa Norman Miljömålsportalen -Nu finns konkreta verktyg för företags miljöarbete. Miljömuppar (sagt med största värme) finns det, har jag märkt, där man minst anar det. När det gäller miljöarbete så är det många som vill göra bra saker men inte vet hur de ska göra.

På den här sidan finns det inspiration och verktyg för företag och kommuner som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål. Det finns 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till för att kunna nå generationsmålet. Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera miljökvalitetsmål genom att ha ansvar för uppföljning och utvärdering av dem.

Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna.

Miljomalsportalen

Miljömål.se visar  Läs om Miljömålsportalen samling av fotonoch även Svenska Miljömålsportalen också Wetter Sharm El Sheikh 16 Tage [år 2021]. Vid seminariet presenterades resultat ur rapporten Miljömålen nu är det bråttom På Miljömålsportalen presenteras miljömålsarbetet i Sverige. Relaterade sidor. Miljömålsportalen länk till annan webbplats · Regionala mål länk till annan webbplats · Lokala miljömål 2020 utskriftsbar PDF  Som underlag för bedömningar används bland annat en stor mängd indikatorer, som presenteras på miljömålsportalen. Den 25 december 2020 rapporterar  (pdf, 3.1 MB); Miljömålsportalen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De tre målen Begränsad klimatpåverkan, Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt bedöms endast nationellt. Undrar du vad andra hade för synpunkter på målmanualerna för miljökvalitetsmålen. Nu finns alla yttranden från länsstyrelser, RUS, andra myndigheter med fler på miljömålsportalens interna arbetsweb. Växternas växtsäsong – ny indikator på Miljömålsportalen Indikatorn visar att växtsäsongen är en vecka längre nu på 2010-talet jämfört med perioden 1873 till 1951. Se hela listan på miljoportalen.se Det övergripande nationella målet för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Nar ar sista dagen for dubbdack

Miljomalsportalen

Bild: Tobias Flygar. Miljömål.se den svenska miljömålsportalen På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem.

Grundvatten av god kvalitet.
Lokaltrafiken malmo

Miljomalsportalen

Syftet med materialet är att öka elevernas medvetenhet om farliga kemikalier och hur man kan hantera dem på ett säkert sätt. Finn farorna i Hannas hus introducerar eleverna till de nio nya faropiktogram, som används för att faromärka kemikalier.

Miljömål.se den svenska miljömålsportalen På miljömål.se kan du läsa om Sveriges miljömål och arbetet för att nå dem. Miljömål.se - den svenska miljömålsportalen - miljömål.se. the 13 closest items in Pearltrees. Come on in!


Mac audio apm fire 2.16 review

Miljömålsportalen (under naturvårdsverket) http://www.miljomal.se/; Sveriges avfallsportal http://www.sopor.nu/. En del miljömål gäller hushållens hantering av  

Den nationella strategin för skydd och bevarande av vattenanknutna natur- och kulturmiljöer utgör det nationella åtgärdsprogrammet för skydd av värdefulla sjöar och vattendrag.